Profiler Media Fanart De Kongliga Spelen INstagram

Mah! Hvälkommen till den Kongliga INvitens hemvist på internätet, nØllan!

Kongliga oss Själfva vill själfvfallet KONGratulera nØllan, som nu har blivit antagen till den Kongliga Tekniska Högskolan. Men kom ihåg, nØllan: flertalet hinder hväntar längs denna utmaningens hväg. Resan kommer att bli nästintill lika lång som antalet decimaler i π.

π =